Videa - Trochu jinak

Trochu jinak

O tom, co nám leží nejen na srdci

16.04.2024

Záznam 29. livestreamu – „CÍL BEZ PLÁNU JE POUZE PŘÁNÍ“ Národní kardiovaskulární program

Host: prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.
Předseda České kardiologické společnosti pro funkční období 2023-2027, předseda České asociace akutní kardiologie a přednosta Kardiologické kliniky 2. LF UK.

Host: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, FCMA
Místopředseda České kardiologické společnosti pro funkční období 2023-2027 a přednosta II. interní kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Moderátor: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Zástupce přednosty III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, předseda České společnosti pro aterosklerózu a České asociace preventivní kardiologie.

13.02.2024

Záznam 28. livestreamu – Co a proč bych měl(a) vědět o lipoproteinu (a)?

Host: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.
Významný lékař a vědec, věnuje se oblasti endokrinologie a metabolismu. Pracuje na Klinice endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze. Je členem Kolegia děkana a Rady vědní oblasti Metabolické nemoc.

Host: MUDr. Jiří Veselý
Vedoucí lékař kardiologie a odborný zástupce zdravotnického zařízení EDUMED, člen výboru České asociace ambulantních kardiologů a výboru České asociace srdečního selhání ČKS.

Moderátor: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Zástupce přednosty III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, předseda České společnosti pro aterosklerózu a České asociace preventivní kardiologie.

14.01.2024

Záznam 27. livestreamu – Jak se mění cíle, cílové hodnoty a jak se měníme my

Host: prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
Mezinárodně uznávaný český lékař a vědec specializující se na vnitřní lékařství, zejména pak hyperlipoproteinémie a preventivní kardiologii. Je předsedou České internistické společnosti a vede Centrum preventivní kardiologie na III. Interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze.

Moderátor: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Zástupce přednosty III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, předseda České společnosti pro aterosklerózu a České asociace preventivní kardiologie.

24.11.2023

Záznam 26. livestreamu – Co nového v Amsterdamu? Aneb novinky z kongresu ESC 2023

Host: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Přednosta II. interní kliniky – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze, místopředseda výboru České kardiologické společnosti.

Host: prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

Primář II. interní kliniky – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze, místopředseda výboru České asociace akutní kardiologie.

Host: prim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D.

Primář interního oddělení Nemocnice Znojmo, vědecký sekretář České internistické společnosti.

Moderátor: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Zástupce přednosty III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, předseda České společnosti pro aterosklerózu a České asociace preventivní kardiologie.

18.09.2023

Záznam 25. livestreamu – Infarkt nebo mrtvice – LDL má stejné hranice

Host: MUDr. Matěj Slovák, Ph.D.

Moderátor: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Zástupce přednosty III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, předseda České společnosti pro aterosklerózu a České asociace preventivní kardiologie.

07.06.2023

Záznam 24. livestreamu – Všichni za ČAKO, ČAKO za všechny

Host: Mgr. Kristýna Čilliková
Místopředsedkyně pacientské organizace ČAKO pro období 2023 – 2027, členka ČSAT a ČKS, novinářka v Medical Tribune a šéfredaktorka prvního podcastového radia pro lékaře RadioM.

Host: Mgr. Zdeňka Cimická
Předsedkyně pacientské organizace ČAKO pro období 2023 – 2027

Moderátor: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Zástupce přednosty III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, předseda České společnosti pro aterosklerózu a České asociace preventivní kardiologie.

28.03.2023

Záznam 23. livestreamu – Národní kardiovaskulární program 2033-2033

Host: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, FCMA
Předseda České kardiologické společnosti pro funkční období 2019-2023 a přednosta II. interní kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Host: prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.
Předseda České asociace akutní kardiologie, zástupce primáře Kardiocentra Nemocnice Na Homolce a vedoucí lékař oddělení akutní kardiologie Kardiocentra Nemocnice Na Homolce

Moderátor: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Zástupce přednosty III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, předseda České společnosti pro aterosklerózu a České asociace preventivní kardiologie.

13.02.2023

Záznam 22. livestreamu – Jsou to pouze dolní končetiny, oč tu běží?

Host: MUDr. Jiří Matuška
Angiolog a internista, vedoucí lékař komplexního ambulantního vaskulárního centra MATMED, člen výboru České angiologické společnosti ČLS JEP.

Moderátor: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Zástupce přednosty III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, předseda České společnosti pro aterosklerózu a České asociace preventivní kardiologie.

13.12.2022

Záznam 21. livestreamu – Zvládneme to i bez farmakoterapie?

Host: doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.
Předseda sekce Sportovní kardiologie České asociace preventivní kardiologie a vedoucí Centra zátěžové kardiologie, 2. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK

Moderátor: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Zástupce přednosty III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, předseda České společnosti pro aterosklerózu a České asociace preventivní kardiologie.

18.10.2022

Záznam 20. livestreamu – Pohled do nitra srdečních cév

Host: doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI
Přednosta interní kardiologické kliniky FN Brno a předseda České Asociace Intervenční Kardiologie pro funkční období 2020-2024

Moderátor: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Zástupce přednosty III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, předseda České společnosti pro aterosklerózu a České asociace preventivní kardiologie.

28.09.2022

Záznam 19. livestreamu – Když statin nestačí…

Host: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC
Vedoucí lékařka Centra preventivní kardiologie na II. interní klinice FN v Plzni a předsedkyně Českého institutu metabolického syndromu

Moderátor: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Zástupce přednosty III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, předseda České společnosti pro aterosklerózu a České asociace preventivní kardiologie.

14.06.2022

Záznam 18. livestreamu – Co si musí pacient po IM odnést z kardiocentra?

Host: prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.
Předseda České asociace akutní kardiologie, zástupce primáře Kardiocentra Nemocnice Na Homolce a vedoucí lékař oddělení akutní kardiologie Kardiocentra Nemocnice Na Homolce.

Host: MUDr. Jiří Veselý
Vedoucí lékař kardiologie a odborný zástupce zdravotnického zařízení EDUMED, člen výboru České asociace ambulantních kardiologů a výboru České asociace srdečního selhání ČKS.

01.05.2022

Záznam 17. livestreamu – Ztraceno v překladu

Host: PhDr. Šárka Slabá, Ph.D.
Klinická psycholožka, která má spojené celé své profesní působení s VFN Praha, převážnou dobu pracovala na 3. interní klinice a v ambulantní praxi se zamřerovala zejména na psychoterapii obezity. Nyní působí na Gynekologicko-porodnické klinice a také spolupracuje s Diabetologickým centrem IKEM. Přednáší na 1. LF UK. Je členkou výboru České obezitologicé společnosti.

Moderátor: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Český vědec, pedagog a lékař, neúnavně se věnující svým pacientům na III. Interní klinice 1. LF UK a VGN v Praze v jejím Centru preventivní kardiologie. Svůj profesní život zasvětil právě preventivní kardiologii a lipidologii a dosáhl v těchto oblastech renomé doma i v zahraničí. Významným způsobem se podílí na rozvoji české lipidologie, a to z pozice dlouholetého předsedy České společnosti pro aterosklerózu a předsedy České asociace preventivní kardiologie ČKS. Jako hlavní autor nebo spoluautor publikoval více než 200 prací v recenzovaných časopisech a stojí za řadou důležitých nebo průkopnických projektů – za všechny např. pilotní projekt novorozeneckého screeningu familiární hypercholesterolémie.

18.03.2022

Záznam 16. livestreamu – 5 % za 10 let 2. díl

Host: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, FCMA
Přednosta II. interní kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a předseda České kardiologické společnosti pro funkční období 2019-2023. Věnuje se převážně neinvazivní kardiologii a zobrazovacím metodám, ve vědecké činnosti se zaměřuje na výzkum aterosklerózy, změn srdečního svalu a na vzácná metabolická onemocnění.

Host: prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., MBA, FESC
Přednosta I. interní kardiologické kliniky fakultní nemocnice Olomouc a první mistopředseda a statutární zástupce předsedy České kardiologické společnosti pro období 2019-2023. Přední český kardiolog, venuje se především poruchám srdečního rytmu, je autorem řady odborných prací a také učebnic

Moderátor: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Český vědec, pedagog a lékař, neúnavně se věnující svým pacientům na III. Interní klinice 1. LF UK a VGN v Praze v jejím Centru preventivní kardiologie. Svůj profesní život zasvětil právě preventivní kardiologii a lipidologii a dosáhl v těchto oblastech renomé doma i v zahraničí. Významným způsobem se podílí na rozvoji české lipidologie, a to z pozice dlouholetého předsedy České společnosti pro aterosklerózu a předsedy České asociace preventivní kardiologie ČKS.

21.02.2022

Záznam 15. livestreamu – Když má někdo příliš sladký život

Host: prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.

Profesor vnitřního lékařství, působí na 3. interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Vede lůžkové oddělení 3. interní kliniky zaměřené na léčbu pacientů s komplikovaným diabetem a obezitou a je vedoucím lékařem Diabetologického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dlouhodobě se zabývá především diabetem a jeho komplikacemi, jejich prevencí a léčbou, ale i mechanismy, které rozvoj komplikací ovlivňují. Často se zaměřuje na výzkum glykemické variability a dynamických aspektů kompenzace diabetu, na rozvoj diabetických komplikací a na využití moderních technologií a metod telemonitorace pacientů s diabetem – například pomocí glukózových senzorů. Prof. Prázný je vědeckým sekretářem ČDS a předsedou Technologické sekce ČDS, členem Evropské společnosti pro mikrocirkulaci a Evropské asociace pro studium diabetu. Publikoval přes 87 článků v recenzovaných vědeckých časopisech a 17 kapitol v 10 monografiích

Moderátor: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Český vědec, pedagog a lékař, neúnavně se věnující svým pacientům na III. Interní klinice 1. LF UK a VGN v Praze v jejím Centru preventivní kardiologie. Svůj profesní život zasvětil právě preventivní kardiologii a lipidologii a dosáhl v těchto oblastech renomé doma i v zahraničí. Významným způsobem se podílí na rozvoji české lipidologie, a to z pozice dlouholetého předsedy České společnosti pro aterosklerózu a předsedy České asociace preventivní kardiologie ČKS.

17.12.2021

Záznam 14. livestreamu – Vejce nebo slepice? aneb Co bude dříve – stenóza renální tepny, nebo koronárního řečiště

Host: prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA

Přední český nefrolog, internista, vědec a pedagog. Vede Nefrologickou kliniku 1. LF UK a VFN, dlouhodobě pracuje ve výboru České nefrologické společnosti ČLS JEP, publikuje doma i v zahraničí

Moderátor: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Český vědec, pedagog a lékař, neúnavně se věnující svým pacientům na III. Interní klinice 1. LF UK a VGN v Praze v jejím Centru preventivní kardiologie. Svůj profesní život zasvětil právě preventivní kardiologii a lipidologii a dosáhl v těchto oblastech renomé doma i v zahraničí. Významným způsobem se podílí na rozvoji české lipidologie, a to z pozice dlouholetého předsedy České společnosti pro aterosklerózu a předsedy České asociace preventivní kardiologie ČKS.

19.11.2021

Záznam 13. livestreamu – Když řádí v cevách Bonnie a Clyde. Aneb když to spolu táhnou hypertenze a dyslipidemie.

Host: prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC.

Kardiolog, internista, vědec a pedagog, mezi jehož hlavní profesní domény patří léčba hypertenze i dyslipidemie. Působí jako přednosta na interní a kardiologické klinice ve Fakultní nemocnici Ostrava a jako vedoucí katedry interních oborů na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Je členem výboru České internistické společnosti, fellow Evropské kardiologické společnosti a členem výboru pracovní skupiny pro farmakoterapii a adherenci Evropské společnosti pro hypertenzi.

Moderátor: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Český vědec, pedagog a lékař, neúnavně se věnující svým pacientům na III. Interní klinice 1. LF UK a VGN v Praze v jejím Centru preventivní kardiologie. Svůj profesní život zasvětil právě preventivní kardiologii a lipidologii a dosáhl v těchto oblastech renomé doma i v zahraničí. Významným způsobem se podílí na rozvoji české lipidologie, a to z pozice dlouholetého předsedy České společnosti pro aterosklerózu a předsedy České asociace preventivní kardiologie ČKS.

11.10.2021

Záznam 12. livestreamu – Trochu jinak – Holky těžší to maj. Aneb našla si kardiologie cestu k ženskému srdci?

Host: Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., FESC
Přední expertka na klinickou kardiologii a kardiovaskulární výzkum zaměřený zejména na akutní koronární syndromy a problematiku krevního srážení a antitrombotické terapie. Působí na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Je vedoucí lékařkou Divize akutní kardiologie ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. V roce 2015 získala Cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu a klinické praxe ve svém zaměření.

Moderátor: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Český vědec a lékař. Působí jako profesor na III. interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Je předsedou ČSAT A ČAPK. Zabývá se lipidologií a preventivní kardiologií.

20.09.2021

Záznam 11. livestreamu – Trochu jinak – Jak utéct ateroskleróze

Host: Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.
Kardiolog a internista, který významnou část svého profesního působení zaměřil na postižení cév aterosklerózou a možnosti jeho prevence a léčby. Vede laboratoř pro výzkum aterosklerózy v IKEM a je vědeckým sekretářem ČSAT.

Moderátor: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Český vědec a lékař. Působí jako profesor na III. interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Je předsedou ČSAT A ČAPK. Zabývá se lipidologií a preventivní kardiologií.

15.06.2021

Záznam 10. livestreamu – Trochu jinak – Pojďme na to prakticky

Host:
doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
Lékař, pedagog, uznávaný autor, vizionář, manažer a klíčová osobnost v oboru všeobecného praktického lékařství. Působí jako přednosta Ústavu všeobecného lékařství UK a vědecký sekretář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. Svým pacientům se věnuje v ambulanci v Praze v Karlíně

Moderátor: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Český vědec a lékař. Působí jako profesor na III. interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Je předsedou ČSAT A ČAPK. Zabývá se lipidologií a preventivní kardiologií.

10.05.2021

Záznam 9. livestreamu – Trochu jinak – Haló, volá Kanada. Máte taky takový hokej v managementu cholesterolu ?

Host:
Ass. Prof. Petr Polášek, M.D. F.R.C.P.C FACC
Kardiolog českého původu, který již více než 30 let úspěšně působí v Kanadě. V současnosti léčí své pacienty v nemocnici Kelowna General Hospital, Kelowna, Kanada.

Moderátor: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Český vědec a lékař. Působí jako profesor na III. interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Je předsedou ČSAT A ČAPK. Zabývá se lipidologií a preventivní kardiologií

12.04.2021

Záznam 8. livestreamu – Trochu jinak – Familiární hypercholesterolemie není Yetti. Každý o něm slyšel, ale nikdo ho neviděl.

Hosté:
Mgr. Kristýna Čillíková
Místopředsedkyně spolku Diagnóza FH, z.s., která pacientům věnuje nejen svůj čas a energii, ale i srdce
prof. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D.
Mezinárodně uznávaný lékař, vědec, genetik a molekulární biolog, bez kterého by současné i budoucí úspěchy na poli FH nebyly možné

Moderátor: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Český vědec a lékař. Působí jako profesor na III. interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Je předsedou ČSAT A ČAPK. Zabývá se lipidologií a preventivní kardiologií

11.03.2021

Záznam 7. livestreamu – Trochu jinak – Neztrácejme neurony a ani nervy aneb jak to vidí neurolog

Host: doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D.
Předseda cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP. V popředí jeho zájmu stojí zkvalitnění organizace péče o pacienty s CMP a personalizovaná sekundární prevence. Svým pacientům se věnuje na neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol, kde působí jako primář. Je autorem nebo spoluautorem více než 60 recenzovaných článků, 300 kongresových prezentací, 10 kapitol knih a tří monografií.

Moderátor: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Český vědec a lékař. Působí jako profesor na III. interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Je předsedou ČSAT A ČAPK. Zabývá se lipidologií a preventivní kardiologií

10.02.2021

Záznam 6. livestreamu – Trochu jinak – Hlavně už se sem nevracejte

Host: Prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D., FESC
Uznávaný expert doma i v zahraničí nejen v problematice akutní kardiologie. Je předsedou České asociace akutní kardiologie při ČKS a pokladníkem ČKS. Působí v kardiocentru Nemocnice Na Homolce. Kromě svých pacientů se významně věnuje výzkumné a pedagogické činnosti a je autorem mnoha originálních prací, včetně doporučených postupů.

Moderátor: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Český vědec a lékař. Působí jako profesor na III. interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Je předsedou ČSAT A ČAPK. Zabývá se lipidologií a preventivní kardiologií

18.01.2021

Záznam 5. livestreamu – Trochu jinak Cholextremismus

Host: Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.
Kardiolog a internista, který významnou část svého profesního působení zaměřil na postižení cév aterosklerózou a možnosti jeho prevence a léčby. Vede laboratoř pro výzkum aterosklerózy v IKEM a je vědeckým sekretářem ČSAT.

Moderátor: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Český vědec a lékař. Působí jako profesor na III. interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Je předsedou ČSAT A ČAPK. Zabývá se lipidologií a preventivní kardiologií

 

17.12.2020

Záznam 4. livestreamu – LDL-C číslo žije

Host: prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM
Mezinárodně uznávaný český lékař a vědec specializující se na vnitřní lékařství, zejména pak hyperlipoproteinémie a preventivní kardiologii. Je předsedou České internistické společnosti a vede Centrum preventivní kardiologie na III. Interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze

Moderátor: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Český vědec a lékař. Působí jako profesor na III. interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Je předsedou ČSAT A ČAPK. Zabývá se lipidologií a preventivní kardiologií

 

24.11.2020

Záznam 3. livestreamu – Co dnes vše umíme v lipidologii, ale proč často pouze na papíře

Moderátor: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Český vědec a lékař. Působí jako profesor na III. interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Je předsedou ČSAT A ČAPK. Zabývá se lipidologií a preventivní kardiologií

16.11.2020

Záznam 2. livestreamu – 30 let ze života Monicy – Jak se dnes má Monica ?

Host: prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.
Přední česká kardioložka a nejcitovanější česká vědkyně. Přes den se věnuje pacientům – v pražské Thomayerově nemocnici vede Centrum kardiovaskulární prevence – a také svým studentům na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Moderátor: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Český vědec a lékař. Působí jako profesor na III. interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Je předsedou ČSAT A ČAPK. Zabývá se lipidologií a preventivní kardiologií

 

06.10.2020

Záznam 1. livestreamu – 5% za 10 let

Host: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrS. FESC, FCMA,
Přednosta, II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK, Praha
Předseda České Kardiologické společnosti
Moderátor: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Vedoucí lékař, III. interní klinika, VFN a 1. LF UK, Praha
Předseda České společnosti pro aterosklorózu a České asociace preventivní kardiologie při ČKS

 

01.10.2020

Pozvánka

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, dovolte nám pozvat Vás na první ze série odborných diskuzí TROCHU JINAK. Proč jsme to vzali trochu jinak a čemu se budeme věnovat se dozvíte z video-pozvánky prof. MUDr. Michala Vrablíka.